Vi har skrivit en bok som hjälper dig att behålla de viktiga medarbetarna

Bokens övergripande målsättning:

Att vara en vägledning med reflektioner, idéer och verktyg för att hitta en optimal och kontrollerad personalomsättning.
Vi skriver boken därför att vi inte hittat någon bok som utifrån medarbetarperspektivet

Talar om Varför det är viktigt att behålla sina viktiga medarbetare
Berättar Vad som är viktigt för att behålla sina viktiga medarbetare
Talar om Hur verksamheten kan jobba med att behålla sina viktiga medarbetare

”Den enda gemensamma nämnaren för extremt lönsamma företag och
verksamheter är förmågan att behålla och utveckla befintliga kunder,
medarbetare och leverantörer.”

James L Heskett, UPS Foundation Professor Emeritus at the Harvard Business School

Johan Brandt Joakim Harping

Johan Brandt
”Misslyckande är den mylla som framgången växer på” är ett
citat som starkt präglat mitt förhållningssätt till livet, både
privat och professionellt.Att räkna med motgångar och se dem som den bästa vägen till att lyckas.

Joakim Harping
Nyfikenhet som drivkraft, uppmärksam som egenskap och lättför att prata med andra människor har följt mig genom livet. Som Affär-PT och VD på Affärsakademien sedan 2012 Med ett föflutet i ledande befattningar inom media,Restaurang/Catering, Hotell och Resor.


Vi genomför projektet enligt forskningsmetoden ”The Grounded Theory”

The Grounded Theory är en forskningsmetod som utvecklats inom medicinsk sociologi och används inom många andra forskningsområden, exempelvis företagsekonomi och pedagogik. The Grounded Theory är en form av empirisk forskning som har iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap. The Grounded Theory är enligt sökning i olika databaser världens mest citerade forskningsmetod för att analysera kvalitativa data från marknadsföring till omvårdnad. Läs mer om metoden

Vi genomför c:a 130 djupintervjuer i tre steg. Kriterierna växer fram och testas kontinuerlig om och om igen. Mer om undersökningen